θέσεις φορέων - απόψεις προσώπων για το νομοσχέδιο / νόμο για τα "κολέγια"


Ο νόμος «για τα κολέγια»


    Συλλογικοί φορείς

ΠΟΣΔΕΠ (αποφάσεις):

Ακαδημαϊκά όργανα
  • 26-11-2007 Απόφαση Συγκλήτου Παν. Αθηνών για τα Κ.Ε.Σ.
  • 18-04-2008 Ανακοίνωση Ανοικτής Συγκλήτου ΕΜΠ  
  • 26-05-04 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Τμ. Επιστημών Εκπαίδευσης Προσχολικης Ηλικίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου για τα Κ.Ε.Σ.
Σύλλογοι


Προσωπικές συμβολές:ΥπΕΠΘ

Σύνοδος Πρυτάνεων

ΑΡ.ΜΕ.