θέσεις φορέων - απόψεις προσώπων για το νομοσχέδιο περί "μεταπτυχιακών"


Το νομοσχέδιο «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»


    Συλλογικοί φορείς

ΠΟΣΔΕΠ (αποφάσεις):

Ακαδημαϊκά όργανα
  • 04-03-2008 Ανακοίνωση Πρυτανείας ΕΜΠ για το προσχέδιο νόμου "μεταπτυχιακά"
  • 10-04-2008  Γενικό Τμήμα Πολυτεχνείου Κρήτης - Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για το νομοσχέδιο "τα μεταπτυχιακά"
Σύλλογοι


Προσωπικές συμβολές:

ΥπΕΠΘ


Σύνοδος Πρυτάνεων

ΣΥΡΙΖΑ