Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες,

Αγαπητέ πρόεδρε του συλλόγου μελών ΔΕΠ του ΠΘ,

Ως μέλος της Συσπείρωσης Πανεπιστημιακών θα ήθελα - με βάση την μέχρι σήμερα εμπειρία μου - να επισημάνω ότι τόσο τα μέλη της ως ατομικότητες, όσο και η ίδια η συλλογικότητα της Συσπείρωσης, δεν συνηθίζουν να τάσσονται κατά φυσικών προσώπων, φορέων ή συλλογικοτήτων. Διαφωνούν, επικρίνουν και καταδικάζουν ή συμφωνούν, συντάσσονται και συστρατεύονται μόνο με απόψεις, θέσεις και στάσεις. Το κείμενο της Συσπείρωσης Πανεπιστημιακών σχετικά με την, επί μηνός σχεδόν, καταχώρηση προσφοράς ιδιωτικής εταιρίας στην κεντρική ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου του ΠΘ, δεν αποτελεί μομφή κατά του φυσικού προσώπου, πρύτανη του ΠΘ κ. Κ. Μπαγιάτη, αλλά κατά της συγκεκριμένης ενέργειας, η οποία τυγχάνει να έχει και την έγκριση του πρύτανη του ΠΘ. Στην απαντητική επιστολή του ο πρύτανης του ΠΘ περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία επιλογής της εταιρίας, δεν αιτιολογεί όμως ούτε την επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου γνωστοποίησης της προσφοράς προς τα μέλη του ΠΘ, ούτε την ανάθεση εμπορικών υπηρεσιών και διακίνησης εμπορευμάτων από υπηρεσία του ΠΘ, ενέργειες που προκάλεσαν την ανακίνηση του θέματος. Ολοκληρώνει δε, αφήνοντας να «πλανώνται ερωτηματικά» σχετικά με πιθανή διαπλοκή της Συσπείρωσης με ανταγωνίστριες εταιρίες, αιτίαση που βέβαια στερείται πραγματικής βάσης, ενώ παραλείπει να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στους λόγους που οδήγησαν το ΚΕΔ του ΠΘ στην απομάκρυνση της σχετικής καταχώρησης από την κεντρική ιστοσελίδα του ΠΘ αμέσως μετά την καταγγελία της Συσπείρωσης.

Αγαπητέ πρόεδρε του συλλόγου μελών ΔΕΠ του ΠΘ,

Κατά την άποψή μου (και πραγματικά δεν αισθάνομαι μόνος) ο δημόσιος χαρακτήρας του Πανεπιστήμιου σαφώς και υπονομεύεται (συνειδητά ή όχι) από ενέργειες σαν αυτή που συζητάμε. Όπως επίσης για μένα είναι σαφές ότι ο τρόπος δημοσιοποίησης της προσφοράς της εταιρίας προς τα μέλη του ΠΘ αποτελεί διαφήμιση της εταιρίας. Η προσφορά θα μπορούσε να γνωστοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς στη συνέχεια να προκληθεί κανένα θέμα συζήτησης. Η μόλις ενός έτους παρουσία μου στο ΠΘ δεν μου επιτρέπει να έχω ακόμα διαμορφώσει άποψη, και κατά συνέπεια να μην μπορώ ούτε να απορρίψω, αλλά ούτε και να συμμεριστώ, το ρόλο του τιμητή του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστήμιου που αποδίδεις στον πρύτανη του ΠΘ. Στους επερχόμενους αγώνες κατά της νεοφιλελεύθερης πολιτικής και της (προτεινόμενης ήδη από τη ΝΔ) ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων, ελπίζω να επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί σου και να βρεθούμε στο ίδιο μετερίζι, όλοι όσοι εξακολουθούμε (ρομαντικά ίσως) να αντιμετωπίζουμε και να υπηρετούμε την παιδεία σαν δημόσιο και δωρεάν κοινωνικό αγαθό.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.

Παναγιώτης Πολίτης

Λέκτορας ΠΘ