Αρχή | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Επικοινωνία
  Αρχή > Υπηρεσίες > Τηλεφωνία >Κινητή Τηλεφωνία


 Εταιρικό Πρόγραμμα Κινητής Τηλεφωνίας για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


  Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται σε όποιο μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ή και άλλο μέλος της οικογενείας του) επιθυμεί χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας με σκοπό την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των μελών με χαμηλό κόστος.

  Η υπηρεσία παρέχεται από τη Vodafone σε συνεργασία με τις Ελληνικές Ραδιουπηρεσίες Α.Ε.

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEW BUSINESS PLUS 3 ΤΗΣ VODAFONE-PANAFON

  1) ΝΕΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ VODAFONE

  1/1 . Συμπλήρωση της αιτήσεως εγγραφής (Υπόδειγμα Α)
  1/ 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)
  1/ 3. Αρ. φορολογικού μητρώου για τα μέλη του Πανεπιστημίου ενώ για τα μη μέλη προσκόμηση φωτ. εκκαθαριστικού εφορίας

  2) ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ VODAFONE (EKTOΣ ΜΟΒΙΤΕL)

  2/1 . Συμπλήρωση της αιτήσεως μεταβίβασης (Υπόδειγμα Β)
  2/2. Συμπλήρωση της αιτήσεως εγγραφής (Υπόδειγμα Α)
  2/3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)
  2/3. Αρ. φορολογικού μητρώου για τα μέλη του Πανεπιστημίου ενώ για τα μη μέλη προσκόμηση φωτ. εκκαθαριστικού εφορίας

  3) ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ VODAFONE ALA CARTE (EKTOΣ MOBITEL).

  Θα πρέπει να αποτανθείτε στα καταστήματα που προμηθευτήκατετ τη συσκευή καρτοτηλεφώνου σας και να ζητήσετε τη πετατροπή της γραμμής σας σε ιδιωτική γραμμή.

  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής θα ακολουθήσει σε εμάς η διαδικασία μεταβίβασης παλαιού συνδρομητή στο δίκτυο Vodafone (παράγραφος 2).

  4) ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ:

  4/1. Με courrier σε οποιαδήποτε διεύθυνση επιθυμείτε
  4/2. Στο αρμόδιο γραφείο του κτιρίου διοικήσεως
  4/3. Από τα γραφεία της εταιρείας μας

  5) ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

  Οι λογαριασμοί αποστέλλοντια ση διεύθυνση που δηλώνεται από το συνδρομητή και εξοφλούνται:

  5/1. Μέσω των κάτωθι τραπεζών: Αγροτική Τράπεζα, Εμπορική Τράπεζα, Εθνική, Τράπεζα Πειραιώς, και American Express.
  5/2. Μέσω ταχυδρομείου
  5/3. Απευθείας στα γραφεία μας

  Προς το παρόν δεν γίνονται δεκτές πιστωτικές κάρτες

  ΕΝΤΥΠΑ

 • Αίτηση σύνδεσης (Υπόδειγμα Α) 1η σελίδα  2η σελίδα
 • Αίτηση μεταβίβασης (Υπόδειγμα Β)
 • Τιμοκατάλογος συσκευών
 • Κατάλογος χρεώσεων

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ

  Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται στη γραμματεία του Κέντρου Δικτύου Τηλεματικής καθημερινά.

 (c) 2002 Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας