ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

Syspeirosis of the Hellenic University Teachers

http://www.ntua.gr/dep/SYS — e-mail: schema@cs.ntua.gr

 

Δεν του αρκεί φαίνεται του Υπουργού Παιδείας η δημόσια αθέτηση των δηλώσεών του: "μίλησα και με τον κ. Χριστοδουλάκη και ισχύει πλήρως η δέσμευση της πολιτείας για την υλοποίηση του Πορίσματος της τετραμερούς Επιτροπής εντός του υπεσχημένου χρονοδαγράμματος": (Πρακτικά 44ης Συνόδου Πρυτάνεων, Γιάννενα, 4 - 6 Ιουλίου 2003, σελ. 8)

Δεν του αρκεί η σιωπή του από το τέλος Αυγούστου, οπότε έληγε το χρονοδιάγραμμα που ο ίδιος είχε δημόσια εξαγγείλει, και έγινε η αιτία σήμερα να βρίσκονται σε κινητοποίηση οι πανεπιστημιακοί όλης της χώρας με μια εντυπωσιακή καθολικότητα και αποφασιστικότητα και η όλη εκπαιδευτική διαδικασία σε αναστολή.

Αλλά προχώρησε σήμερα και σε απειλητικές επιστολές προς τους Πρυτάνεις για περικοπή των αποδοχών μας.

Λησμονεί ο κ. Υπουργός ότι ο αγώνας μας αφορά την προάσπιση του Δημοσίου Πανπεπιστημίου και της αξιοπρέπειας των λειτουργών του; Δηλαδή αξίες που δεν αποτιμώνται εις χρήμα;

Λησμονεί επίσης ότι οι Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων δεν είναι υπάλληλοί του αλλά εκλεγμένοι εκπρόσωποι και διαχειριστές, ενός αυτοδιοικούμενου θεσμού, μέλη των συλλόγων που βίσκονται σε κινητοποιήσεις και τους είναι αδιανόητο να έρθουν σε αντίθεση με τον κλάδου τους, με το σώμα που τους εξέλεξε;

Οι επιστολές του Υπουργού το μόνο που θα καταφέρουν είναι να οδηγήσουν σε'άρνηση εφαρμογής' τους, σε 'καθολικές παραιτήσεις' Πρυτάνεων και σε αποφάσεις Συγκλήτων για 'πλήρη αναστολή λειτουργίας' των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Είναι έτοιμος ο Υπουργός να αναλάβει την επιπλέον πολιτική ευθύνη μιας τέτοιας εξέλιξης;

Ας το σκεφτεί ...