Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ αγωνίζεται να διατηρηθεί και να στερεωθεί ο δημόσιος και ακαδημαϊκός χαρακτήρας της ανώτατης εκπαίδευσης
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

Syspeirosis of the Hellenic University Teachers

http://sys.glotta.ntua.gr/ — e-mail: schema@cs.ntua.gr

ανακοινώσεις

ενημέρωση - δημοσιεύματα

οι θέσεις της

βήμα διαλόγου - κείμενα

διεθνής επικοινωνία

σύνδεσμοι (links) σε άλλες ιστοσελίδες

η σ' όλη την ΕΛΛΑΔΑ

Ιστοσελίδες της ΠΟΣΔΕΠ

επικοινωνία με τα μέλη της Συντονιστικής Γραμματείας

Αν είστε μέλος της γράψτε μας για να συμπεριληφθείτε στη λίστα αποδεκτών

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Οκτώβριος 2004

Από ΥπΕΠΘ

Κατατέθηκε η τροπολογία για τις εξελίξεις / εκλογές μελών ΔΕΠ στην Α' βαθμίδα μαζί με το σχέδιο νόμου για τις μετεγγραφές.
Το ΥπΠΕΘ δεν προωθεί τις προκηρύξεις και τους διορισμούς μελών ΔΕΠ. Ήδη στον Νόμο "σκούπα" (Νόμος, Εισ. Έκθεση) του καλοκαιριού επεκτείνεται σε τετράμηνο η χρονική περίοδος "ελέγχου νομιμότητας του διορισμού".
Πέρσι οι 'θέσεις' διδασκόντων Π.Δ.407 ήσαν 1300 περίπου πανελλαδικά (οι εποχικοί διδάσκοντες σ' αυτές τις θέσεις ήσαν περίπου 2500!). Η Υπουργός υποσχέθηκε να διατεθούν 800 θέσεις για φέτος. Ο Σύλλογος μελών ΔΕΠ του Παν. Αιγαίου διαμαρτύρεται με ανακοίνωσή του γιαυτή την περικοπή (αδυνατεί να λειτουργήσει γιατί υπολογίζει ότι από τους 138 διδάσκοντες ΠΔ 407 που απαιτούνται, θα δοθούν 100 περίπου).
Για τα νέα Τμήματα δεν υπάρχουν πόροι κατά δήλωση της Υπουργού. Στον Νόμο "σκούπα" (Νόμος, Εισ. Έκθεση) υπάρχει η Έκθεση του Λογιστηρίου του Κράτους που περιγράφει πώς θα καλυφθούν τα νέα τμήματα, η σίτιση και στέγαση των φοιτητών αλλά και η μισθοδοσία των νέων θέσεων.
Εκκρεμούν προκηρύξεις και εκλογές 200 περίπου θέσεων πανελλαδικά που έχουν εγκριθεί (από την προηγούμενη ηγεσία του ΥπΕΠΘ) με μισθοδοσία από το ΕΠΕΑΕΚ. Η Υπουργός αρνείται την προώθηση αυτών των θέσεων -- θεωρώντας ότι αποτελεί παρανομία -- αλλά υποσχέθηκε όσες έχουν φτάσει στον διορισμό να τις προωθήσει (από ποια κονδύλια θα μισθοδοτούνται;)
Η Υπουργός δήλωσε ότι διαθέτει 30 εκ. Ευρώ (17 εκ. Ευρώ για τα ΑΕΙ και 13 εκ. Ευρώ για τα ΤΕΙ).
Το Προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ συναντήθηκε με την ηγεσία της ΓΣΕΕ (ετοιμάζεται να ιδρύσει φορέα ο οποίος θα ιδρύσει την "Ακαδημία Εργασίας".

Από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων

Οι πρυτάνεις διμαρτυρήθηκαν (στην Υπουργό) για την "υποχρηματοδότηση". Ζήτησαν τη θεσμοθέτηση του οργάνου τους (τη Σύνοδο των Πρυτάνεων) -- η Υπουργός είπε "κάντε ό,τι θέλετε".

Η Υπουργός:

Πρόβαλε τις "παρανομίες" που γίνονται στα ΑΕΙ (π.χ. τις προκηρύξεις θέσων μελών ΔΕΠ με πόρους ΕΠΕΑΕΚ, τις "παράνομες" μετεγγραφές),
δήλωσε ότι δεν υπάρχουν λεφτά και "σταματήστε να δίνετε λεφτά από τον ΕΛΕ σε δεξιώσεις ...", κάντε οικονομία ...
Στα θεσμικά δήλωσε ότι δεν είναι παλαβή να θέσει ζητήματα πρυτανικών εκλογών και ασύλου ...
Για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου δήλωσε ότι θα γίνει διάλογος και ότι η προετοιμασία των ρυθμίσεων θα γίνει στο πλαίσιο ομάδων του ΕΣΥΠ (όχι της ολομέλειας), οι δε ρυθμίσεις θα γίνονται "βήμα-βήμα".
Τα ΙΔΒΕ θα γίνουν (κατατίθεται το σχέδιο νόμου) χωρίς να παρέχουν πτυχίο αλλά πιστοποιητικό σπουδών (οι πρυτάνεις κατά πλειοψηφία συντάχθηκαν με την ίδρυση ΙΔΒΕ), θα υπάρχουν δίδακτρα και θα εποπτεύονται από τη Σύγκλητο των ΑΕΙ. "Όποιο ΑΕΙ θέλει λειτουργεί το ΙΔΒΕ, δεν με ενδιαφέρουν όλα τα ΑΕΙ".

Στο εξεταστικό (πρόσβαση στα ΑΕΙ/ΤΕΙ) οι πρυτάνεις προκρίνουν ένα από τα 5 σχέδια που εισηγήθηκε ο Γ. Μπαμπινιώτης, το οποίο προβλέπει: 12 χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αυτονόμηση της Β-Βάθμιας εκπαίδευσης από την ανώτατη, οι εισαγωγικές θα γίνονται από το ΥπΕΠΘ, τα Τμήματα των ΑΕΙ θα ελέγχουν την ύλη και την βαρύτητα των περιοχών της, τα εξεταζόμενα μαθήματα θα είναι 5-6 και σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία των 3 τελευταίων τάξεων (Λυκείου).

 

Διαπιστώσεις

Μετά την περσινή απεργιακή κινητοποίηση και τα όποια οφέλη, μεσολάβησε μια περίοδος χαμηλών τόνων. Στο εσωτερικό των ΑΕΙ, την περίοδο αυτή καταγράφονται αρκετές περιπτώσεις αντι-ακαδημαϊκής συμπεριφοράς 'συναδέλφων'. Διοικήσεις των ΑΕΙ αυθαιρετούν, συλλογικά όργανα ουσιαστικά δεν λειτουργούν (αφήνοντας το έργο τους στα ΔΣ των Σχολών και το Πρυτανικό Συμβούλιο). Διαπιστώνονται απάτες, χρηματισμοί, κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας (πρβλ. ιστοσελίδες ΠΟΣΔΕΠ "στο εσωτερικό των ΑΕΙ", Βήμα Διαλόγου ΕΜΠ, ιστοσελίδες "Σ" για το σκάνδαλο του Παντείου)

ΣΥΛΛΟΓΟΙ: Πολύ χλιαρή μέχρι μηδενική η συμμετοχή των συναδέλφων σε συλλογικές λειτουργίες. Οι Σύλλογοι υπολειτουργούν. Βγαίνουν, την τελευταία περίοδο, αποσπασματικές ανακοινώσεις, κυρίως αποφάσεις των Δ.Σ. (για τις εξελίξεις). Στην πρόκληση των μετεγγραφών δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση. Θα κληθούν πολύ σύντομα οι Σύλλογοι να εκλέξουν αντιπροσώπους για το Συνέδριο του κλάδου (~ Δεκ. 2004).

ΠΟΣΔΕΠ: Δεν έχει βγει ανακοίνωση για τις μετεγγραφές (πρβλ. με σχέδιο νόμου). Η "Σ" εξέδωσε σχετική ανακοίνωση. Επίσης, δεν έχει προωθηθεί η απόφαση της ΠΟΣΔΕΠ (και θέση της "Σ") για τις εκλογές / εξελίξεις στην Α' βαθμίδα. Ήδη μεμονωμένοι συνάδελφοι επιχειρούν να τροπολογήσουν το νομοσχέδιο και υποδεικνύουν "μεταβατικές" διατάξεις. Η θέση της "Σ" ήταν να μην προστεθούν περιπτωσιολογικά διαζευκτικά προσόντα για την εκλογή, αλλά να συνεκτιμάται το συνολικό έργο του υποψηφίου, ώστε να μην υποτιμάται -- εκτός των άλλων -- το προπτυχιακό έργο. Δεν συγκεντρώθηκαν όλες οι εισηγήσεις του Θεματικού Συνεδρίου.

Η διαδικασία Μπολόνια έχει ορόσημο εφαρμογής των δύο κύκλων το 2005! Το ΥπΕΠΘ κινείται δραστήρια προς την κατεύθυνση υλοποίησης των δεσμεύσεων: Ίδρυση Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Αξιολόγηση, Αλλαγές στον Νόμο Πλαίσιο. Υπόσχεται Εθνικό Διάλογο αλλά την ΠΟΣΔΕΠ και τις άλλες Ομοσπονδίες εκπαιδευτικών δεν τις κάλεσε. Ωστόσο, μαθαίνουμε ότι το ΤΕΕ κλήθηκε να εκφράσει τις θέσεις του! (πρβλ. εισηγήσεις Λ. Απέκη 1, 2) Η "Σ" εκτιμά τη σημασία της μελέτης / παρακολούθησης και της παρέμβασης σ' αυτό το πεδίο.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη: Η επόμενη σύνοδος των Υπουργών της Παιδείας στο πλαίσιο της "διαδικασίας Μπολόνια" (Μπέργκεν, Νορβηγίας) πλησιάζει.  Οι Ενώσεις / Ομοσπονδίες των Πανεπιστημιακών της (υπόλοιπης) Ευρώπης άρχισαν να βλέπουν τη σημασία των αποφάσεων των κυβερνήσεων και προετοιμάζονται, μετά τις κινητοποιήσεις σε Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία και Αγγλία, να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση των θέσεων για τον κοινό "Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας", με σκοπό την αποτροπή της εισαγωγής του ανταγωνισμού και των νόμων της αγοράς στα Πανεπιστήμια. Η ΠΟΣΔΕΠ θα κληθεί να εκπροσωπήσει τους Έλληνες πανεπιστημιακούς.

 

Σύσκεψη Εργασίας της "ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ"

Προκειμένου η "Σ" να κάνει τον απολογισμό της περσινής χρονιάς, να καταγράψει τις δυνάμεις και τη δυναμική της, να επανεκτιμήσει την κατάσταση που επικρατεί στην ανώτατη εκπαίδευση σήμερα, τις δυνατότητες και τις αποτελεσματικές μορφές συνδικαλιστικής παρέμβασης, συγκαλείται η Ολομέλεια σε Σύσκεψη Εργασίας στην Αθήνα, το Σάββατο 16 Οκτ. '04 (10:00 - 17:00, στο Αμφ. Πολεοδομίας, κτ. Μπουμπουλίνας, ΕΜΠ - Πατησίων).

Οργανωτική Ομάδα: Λ. Λουλούδης, Μ. Κονδύλη, Γ. Τουλούμη, και Ν. Μπελαβίλας.

Θέματα:

Οικονομικά πανεπιστημιακών μικρά τα οφέλη (μετά τις περσινές κινητοποίησεις), παραμένει η διεκδίκηση ενσωμάτωσης των επιδομάτων
  Πανεπιστημίων η κατάσταση χειροτερεύει μετά την ίδρυση και προικοδότηση των νέων τμημάτων, την επιβάρυνση των προϋπολογισμών με έργα και δράσεις ΕΠΕΑΕΚ
Θεσμικά ΙΔΒΕ κατατίθεται το σχέδιο Νόμου
  Αξιολόγηση αναμένεται σχέδιο Νόμου (μετά τα ΙΔΒΕ)
  Πρόσβαση στα ΑΕΙ προς το παρόν, νομοθετικές ρυθμίσεις στις 'εξετάσεις' και τις μετεγγραφές
  αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο Εθνικός Διάλογος (!)
Διεκδίκηση μορφές - πλαίσιο Οι Σύλλογοι ΔΕΠ ενόψει του Συνεδρίου της ΠΟΣΔΕΠ (Δεκ. '04) - "Ποιοι είμαστε" και πώς παρεμβαίνουμε ... Ποια θα είναι η στάση της ΠΟΣΔΕΠ;

Σημείωση: Εξακολουθεί να είναι επίκαιρη η Διακήρυξη Αρχών της "Σ" (Άνοιξη 2002) και οι Προγραμματικές Αρχές (Δεκ. 2002)!