Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ αγωνίζεται να διατηρηθεί και να στερεωθεί ο δημόσιος και ακαδημαϊκός χαρακτήρας της ανώτατης εκπαίδευσης
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

Syspeirosis of the Hellenic University Teachers

http://sys.glotta.ntua.gr/ — e-mail: schema@cs.ntua.gr

ανακοινώσεις

ενημέρωση - δημοσιεύματα

οι θέσεις της

βήμα διαλόγου - κείμενα

διεθνής επικοινωνία

σύνδεσμοι (links) σε άλλες ιστοσελίδες

η σ' όλη την ΕΛΛΑΔΑ

Ιστοσελίδες της ΠΟΣΔΕΠ

επικοινωνία με τα μέλη της Συντονιστικής Γραμματείας

Αν είστε μέλος της γράψτε μας για να συμπεριληφθείτε στη λίστα αποδεκτών

τι είναι η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

απόσπασμα από τη διακήρυξη

... Η επικράτηση των κανόνων της αγοράς στη δημόσια εκπαίδευση και η εξώθηση των Πανεπιστημίων και των πανεπιστημιακών να κινηθούν επιχειρηματικά, όχι μόνο καταργεί την αυτονομία της επιστήμης, της έρευνας και της διδασκαλίας, αλλά, επίσης, διαπλάθει ένα νέο τύπο πανεπιστημιακού που αξιολογείται, πρωτίστως, ως προς την ικανότητά του να διασφαλίζει ιδιωτικούς πόρους και να διαχειρίζεται κονδύλια, με συνέπεια το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο να θεωρείται πάρεργο. ...

απόσπασμα από τις προγραμματικές αρχές

... Οι ίδιες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις προωθούν παράλληλα στην κλίμακα ολόκληρης της Ευρώπης τον νεοφιλελεύθερο «ευρωπαϊκό χώρο έρευνας» που τείνει να περιθωριοποιήσει την ανεξάρτητη ακαδημαϊκή έρευνα, ενώ, μέσα από διαδοχικά «Προγράμματα - Πλαίσιο», οι δυνάμεις αυτές στοχεύουν απλώς «να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων», κατασπαταλώντας προς τούτο, και μάλιστα με τρόπους ιδιαίτερα αλυσιτελείς, τεράστιους ευρωπαϊκούς πόρους. Πρόκειται για μια πολιτική η οποία ξεκίνησε από την παροχή κινήτρων προς τους ερευνητές προκειμένου να επιχειρήσουν αυτοί μαζικό «άνοιγμα προς την παραγωγή» και κατέληξε στη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων που αποβλέπουν αποκλειστικά και μόνο «στην παραγωγή τελικού προϊόντος ή υπηρεσίας».

το μανιφέστο των ευρωπαίων πανεπιστημιακών δασκάλων και ερευνητών
(υπογραφές)
Απέναντι στη συνολική νεοφιλελεύθερη πολιτική για την ανώτατη εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα, έχουν ήδη αρχίσει να εκδιπλώνονται ισχυρές αντιστάσεις στην κλίμακα ολόκληρης της Ευρώπης. Και αυτό σημαίνει πως η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών δεν είναι μόνη στον αγώνα της.-

 

η Υπεράσπιση του Δημοσίου Πανεπιστημίου στη Βουλή
(διαβάστε τα Πρακτικά: doc, html).
και τι καταλαβαίνουν οι Πανεπιστημιακοί
(δείτε τις διαφάνειες: pps)