Η Σ/ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ συζήτησε τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας στο χώρο των ΑΕΙ και της παιδείας γενικότερα.
 
Θεωρεί ότι, για την αντιμετώπιση της "νεοφιλελεύθερης" επίθεσης, θα πρέπει να επιδιωχθεί η αναζωογόνηση του μετώπου παιδείας μέσα στα ΑΕΙ αλλά και με τους άλλους εκπαιδευτικούς φορείς και τους επιστημονικούς συλλόγους. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε και μέσα από τους συλλόγους ΕΣΔΕΠ, αλλά και αυτόνομα ως Σ.
 
Οι εντάσεις που σημιουργήθηκαν την προηγούμενη χρονιά, με αφορμή τα θέματα εκλογής πανεπιστημιακών οργάνων, δεν λειτούργησαν προς την κατεύθυνση της αναζωογόνησης του μετώπου παιδείας, αλλά αντίθετα μας έφεραν αντιμέτωπους με δυνάμεις (φοιτητών και διδασκόντων) που κινούνται στον προοδευτικό χώρο αλλά και με τις ίδιες τις αρχές της Σ για άμεση δημοκρατία.
 
Για την κινητοποίηση των δυνάμεων των πανεπιστημιακών που σήμερα απόδεχονται οτι η νεοφιλελεύθερη επίθεση στοχεύει στην ουσιαστική κατάργηση του δημόσιου και δωρεάν πανεπιστήμιου, την υποτίμηση  πτυχίων και διπλωμάτων των αποφοίτων του, την υποβάθμιση την έρευνας κλπ... απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση, της οποίας κορύφωση μπορεί να είναι και απεργιακός αγώνας συμβαδίζοντας και με τις άλλες ομοσπονδίες.
Με αυτήν την έννοια, η προκήρυξη απεργιακού αγώνα χωρίς προηγούμενη δραστηριοποίηση των συλλόγων και της Σ θα είναι ατελέσφορη.
 
Η Σ/ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ αποφάσισε και θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στο ΑΠΘ (12/11/08) με θέμα τις μεταπτυχιακές σπουδές.