Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ αγωνίζεται να διατηρηθεί και να στερεωθεί ο δημόσιος και ακαδημαϊκός χαρακτήρας της ανώτατης εκπαίδευσης
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

Syspeirosis of the Hellenic University Teachers

http://sys.glotta.ntua.gr/ — e-mail: schema@cs.ntua.gr

ανακοινώσεις

ενημέρωση - δημοσιεύματα

οι θέσεις της

βήμα διαλόγου - κείμενα

διεθνής επικοινωνία

σύνδεσμοι (links) σε άλλες ιστοσελίδες

η σ' όλη την ΕΛΛΑΔΑ

Ιστοσελίδες της ΠΟΣΔΕΠ

επικοινωνία με τα μέλη της Συντονιστικής Γραμματείας

Αν είστε μέλος της γράψτε μας για να συμπεριληφθείτε στη λίστα αποδεκτών

ΚΕΙΜΕΝΑ 6ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

εισηγήσεις, τροπολογίες, ψηφίσματα, παρατηρήσεις

Εισηγήσεις για την Αξιολόγηση

Εισήγηση για τους Διδάσκοντες ΠΔ 407 (από Ομάδα Διδασκόντων ΠΔ-407, ΕΜΠ)

Τροπολογίες Δ. Τσαμάκη (αξιολόγηση, αυτοτέλεια, οικονομικά)

Ψηφίσματα για την πόλεμο στο Ιράκ

Παρατηρήσεις Δ. Γουβιά (κινητοποιήσεις, χαρακτήρας ΑΕΙ-ΤΕΙ, ΠΔ-407, Τροπολογίες στην ειδήγηση της "Σ")