Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ αγωνίζεται να διατηρηθεί και να στερεωθεί ο δημόσιος και ακαδημαϊκός χαρακτήρας της ανώτατης εκπαίδευσης
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

Syspeirosis of the Hellenic University Teachers

http://sys.glotta.ntua.gr/ — e-mail: schema@cs.ntua.gr

ανακοινώσεις

ενημέρωση - δημοσιεύματα

οι θέσεις της

βήμα διαλόγου - κείμενα

διεθνής επικοινωνία

σύνδεσμοι (links) σε άλλες ιστοσελίδες

η σ' όλη την ΕΛΛΑΔΑ

Ιστοσελίδες της ΠΟΣΔΕΠ

επικοινωνία με τα μέλη της Συντονιστικής Γραμματείας

Αν είστε μέλος της γράψτε μας για να συμπεριληφθείτε στη λίστα αποδεκτών

Συσκέψεις Εργασίας - Συναντήσεις - Συνδιασκέψεις ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

 

Σύσκεψη Εργασίας - Οκτώβριος 2004
 
Σύσκεψη Εργασίας - Σεπτέμβριος 2006
 
Σύσκεψη Εργασίας - Απρίλιος 2007
 
Συνάντηση / Συνδιάσκεψη - Θεσσαλονίκη (08/12/07)
Συνάντηση / Συνδιάσκεψη - ΑΘήνα (12/01/08)